English
Get Adobe Flash player

Proračuni

Formula za izračunavanje efektivne površine ormana.

Ae - Efektivna površina koja provodi toplotu, odnosno suma površina ormana koje nisu u kontaktu sa drugim površinama [m²]
Š - Širina ormana [m]
V -

Visina ormana [m]

D - Dubina ormana [m]

Izračunavanje

Ulazni podaci:

Prednja stranica Leva bočna stranica Donja stranica
Zadnja stranica Desna bočna stranica Gornja stranica

 

Š = [m] V = [m]
D = [m]      

Rezultat:

[m²]