English
Get Adobe Flash player

Proračuni

Formula za izračunavanje kontinualne snage kočenja

Pbr - Kontinualna snaga kočenja kod kočionog otpornika [W]
Pbr_max - Maksimalna snaga kočenja kod kočionog otpornika [W]
EML - Faktor električnih i mehaničkih gubitaka u motoru, tipično iznosi 0.9 (Electrical and Mechanical Losses)
tc - Vreme jednog ciklusa kočenja [s]
tbr - Vreme kočenja od brzine ω do 0 [s]

Izračunavanje

Ulazni podaci:

Pbr_max = W EML =
tc = s tbr = s

Rezultat:

[W]

Pavrg - Prosečna snaga kočenja u jednom ciklusu kočenja [W]; s obzirom da je snaga kočenja maksimalna na početku, a najmanja pri kraju, prosečna snaga iznosi: Pavrg = Pbr_max / 2
OL - Faktor opterećenosti kočionog otpornika u jednom ciklusu kočenja (Overload); s obzirom da je kočioni otpornik opterećen samo za vreme kočenja, a nije u periodu između kočenja, faktor opterećenosti je OL = tc / tbr