English
Get Adobe Flash player

Proračuni

Formula za izračunavanje maksimalne snage kočenja

Pbr_max - Maksimalna snaga kočenja kod kočionog otpornika [W]
J - Ukupna inercija motora i opterećenja [kg m2]
n - Nominalni broj obrtaja motora [min-1]
tbr - Vreme kočenja od brzine ω do 0, (mora biti veće od minimalnog vremena kočenja tbr_min) [s]

Izračunavanje

Ulazni podaci:

J = kg m2 n =

min-1

tbr = s      

Rezultat:

[W]

Mbr- Potreban moment kočenja motora [Nm]
ω - Nominalna ugaona brzina motora [rad/s]; ω = 2 π f = π n / 30
αbr - Ugaono usporenje motora od brzine ω do 0 [rad/s2]; αbr=ω/tbr