English
Get Adobe Flash player

Proračuni

Formula za izračunavanje potrebne zapremine vazduha koji se izbacuje uz pomoć ventilatora iz ormana, odnosno karakteristike ventilatora koji je potreban

Vv - Potrebna zapremina vazduha koji se izbacuje uz pomoc ventilatora iz ormana u toku jedne minute [m3/min]
Pl - Gubici u toploti na opremi u ormanu [W], tj. disipacija toplote opreme (Power losses); tipična vrednost za regulator je 500W
Ti - Maksimalna dozvoljena temperatura uredaja [ºC]; tipična vrednost za regulator je 50ºC
Tamb - Maksimalna spoljašnja temperatura [ºC]; tipična vrednost za Evropu je 25ºC

Izračunavanje

Ulazni podaci:

Pl = W Ti = °C
Tamb = °C      

Rezultat:

[m3/min]

Kod elektro ormana sa ugrađenim ventilatorom nije bitna površina ormana koja provodi toplotu