English
Get Adobe Flash player

Proračuni

Formula za izračunavanje potrebne površine elektro ormana koji sadrži opremu kod koje dolazi do disipacije toplote

Ae - Potrebna efektivna površina koja provodi toplotu, odnosno potrebna suma površina ormana koje nisu u kontaktu sa drugim površinama [m²]
Pl - Gubici u toploti na opremi u ormanu [W], tj. disipacija toplote opreme (Power Losses); tipična vrednost za regulator je 500 W
k - Koeficijent prenosa toplote materijala od kojeg je napravljen orman; tipična vrednost za čelični lim debljine 2 mm iznosi 5.5
Ti - Maksimalna dozvoljena temperatura uređaja [°C]; tipična vrednost za regulator je 50°C
Tamb - Maksimalna spoljašnja temperatura [°C]; tipična vrednost za Evropu je 25°C

Izračunavanje

Ulazni podaci:

Pl = W k =
Ti = °C Tamb = °C

Rezultat:

[m2]