English
Get Adobe Flash player

Unidrive M700

Karakteristike

Maksimalna produktivnost kroz integraciju sa centralnim kontrolnim sistemom:
Hardverska implementacija Ethernet IEEE 1588 V2 za maksimalnu tačnost sinhronizacije.
Integrisan dvostruki Ethernet port switch za lako umrežavanje.
Mogućnost dodavanja do tri SI modula za pozicionu povratnu vezu, dodatne ulaze/izlaze i fieldbus komunikacije.

Maksimalna produktivnost kroz kontrolu vratila sa bilo kojom tehnologijom motora:
Algoritam kontrole visoke učestanosti za indukcione motore u otvorenoj ili zatvorenoj petlji i servo motore sa permanentnim magnetom, sa do 3300 Hz opsegom strujne petlje i 250 Hz opsegom brzinske petlje.

Prilagodljivost povratnoj vezi od robusnih resolvera, do enkodera visoke rezolucije.

Prilagodljivi univerzalni enkoderski ulaz
Smanjenje troškova kroz istovremeno povezivanje do tri enkoderska kanala visokog kvaliteta. Na primer, regulator može da radi sa enkoderom povratne veze, enkoderom reference i da pruža simulirani enkoderski izlaz, bez potrebe za dodatnim opcionim modulima.
Dva univerzalna enkoderska ulazna kanala:
Podrška standardnim inkrementalni i SinCos enkoderima, uključujući one sa apsolutnim signalima.
Podrška enkoderima koji su komunikaciono bazirani, sa do 4Mb brzinama i linijskom kompenzacijom za podršku dugim kablovima do 100m.
Podrška uključuje BiSS C, EnDat 2.2, HIPERFACE i SSI.
Podrška resolverima za povratnu vezu kod teških uslova rada.
Jedan simulirani enkoderski izlaz:
Poziciona referenca za CAM, digitalno zaključavanje i aplikacije sa elektronskim menjačem.
Implementacija kroz hardver za maksimalan učinak.

Ugrađen PLC i napredni kontroler kretanja:
Jednostavan ugrađen CODESYS baziran PLC, sa mogućnošću izvođenja operacija u realnom vremenu, za rad sa 1.5 osnim naprednim kontrolerom kretanja. Glavne karakteristike:

 • 250 μs vreme ciklusa
 • generator profila kretanja
 • Elektronski menjač
 • Interpoliran CAM
 • Funkcija vraćanja u startnu poziciju
 • Zamrzavanje pozicije velikom brzinom

Tipične aplikacije:
Kontrola brzine i pozicije, namotavanje, rukovanje mrežom, sečenje metala, leteće makaze, kružni nož, štampanje, mašine za pakovanje, tekstil, rad sa drvom, proizvodnja gume.

Specifikacije

Osnovno:

Nazivna snaga za teške pogone: 0.75 kW – 2.8 MW
Napajanje: trofazno

 • 200 V (200 V - 240 V ± 10%)
 • 400 V (380 V - 480 V ± 10%)
 • 575 V (500 V - 575 V ± 10%)
 • 690 V (500 V - 690 V ± 10%)

Standardne karakteristike

Inteligencija:
Ugrađen PLC
Napredni kontroler kretanja

Ugrađeni komunikacioni interfejsi:
M700 & M702 – Ethernet
M701 – RS485

Povratna veza:
2 x Enkoderska ulaza
1 x Simulirani enkoderski izlaz

Sigurnost mašina:
M700 & M701 - 1 x Safe Torque Off (STO) - izvod sigurnosnog isključenja
M702 – 2 x STO izvoda
SIL3/PLe usklađenost

Tastatura:
Isporučuje se kao opcija

Broj slotova za opcione module:
3

Kloniranje parametara preko:
PC alata
Smartcard
SD kartica

Režimi kontrole motora:

 • Vektorska otvorena petlja, ili U/f kontrola indukcionih motora
  (Open loop vector or V/Hz induction motor control)
 • Otvorena petlja sa kontrolom fluksa rotora indukcionih motora
  (Open loop Rotor Flux Control for induction motors (RFC-A) )
 • Kontrola sa otvorenom petljom motora sa permanentim magnetom
  (Open loop permanent magnet motor control (RFC-S))
 • Kontrola sa zatvorenom petljom sa kontrolom fluksa rotora indukcionih motora
  (Closed loop Rotor Flux Control for induction motors (RFC-A))
 • Kontrola sa zatvorenom petljom motora sa permanentnim magnetom
  (Closed loop permanent magnet motor control (RFC-S))
 • Konvertor snage
  (Active Front End (AFE) power quality convertor)

Dimenzije i težine:

 • Veličina 3: 382 x 83 x 200 mm; težina: 4,5 kg
 • Veličina 4: 391 x 124 x 200 mm; težina: 6.5 kg
 • Veličina 5: 391 x 143 x 200 mm; težina: 7,4kg
 • Veličina 6: 391 x 210 x 227 mm; težina: 14 kg
 • Veličina 7: 557 x 270 x 280 mm; težina: 28 kg
 • Veličina 8: 803 x 310 x 290 mm; težina: 52 kg
 • Veličina 9A: 1108 x 310 x 290 mm
 • Veličina 9E*: 1069 x 310 x 288 mm; težina: 46 kg
 • Veličina 10*: 1069 x 310 x 288 mm; težina: 46 kg
 • Veličina 11*: 1410 x 310 x 310 mm

*interna linijska prigušnica se ne isporučuje standardno

Opcije

Varijante regulatora

M701 - Zamena za Unidrive SP
Dizajniran da podrži opcije popularnog Unidrive SP regulatora. Ovo uključuje RS485 komunikacije, 1 x STO, analogni i digitalni ulazi/izlazi, identični kontrolni konektori, Unidrive SP Smartcard podržani nizovi parametara, tako da je prelazak na Unidrive M što jednostavniji.

M702 - Povećana sigurnost
M700 sa povećanom sigurnošću ima 2 x STO (ulaza za sigurnosno isključenje), ugrađen Ethernet, realno vreme i digitalne ulaze/izlaze; za laku integraciju sa modernim kontrolnim i sigurnosnim sistemima. Ukoliko su potrebni analogni ulazi/izlazi može se koristiti opcioni SI-I/O modul.

Tastature

Remote Keypad
Remote keypad
Intuitivna LCD tastatura sa displejom uz prikaz realnog teksta u više jezika omogućuje brzo podešavanje i dijagnostiku .
Lako se postavlja i skida sa regulatora.

KI-Keypad
KI-Keypad

Više jezična LCD tastatura sa 4 linija teksta pogodna za pristup svim parametrima i njihovom opisu, omogućava lakši rad korisniku.

KI Keypad RTC
KI-Keypad RTC

Sve mogućnosti KI-Keypad, ali sa dodatkom mogućnošću rada u realnom vremenu, zahvaljujući ugrađenom časovniku sa baterijom. Podržano je precizno beleženje vremena događaja što pomaže u dijagnostici kvarova.

Moduli za sistemsku integraciju - Povratna veza


SI-Encoder
SI-Encoder

Inkrementalni enkoderski ulazni interfejs modul. Omogućuje zatvorenu petlju za indukcione motore (Closed loop Rotor Flux Control (RFC-A))

SI-Universal Encoder
SI-Universal Encoder

Dodatni kombinovani enkoderski ulazni i izlazni interfejs koji podržava Inkrementalni, SinCos, HIPERFACE, EnDAT i SSI enkodere.

Moduli za sistemsku integraciju - Komunikacije


SI-PROFIBUS
SI-PROFIBUS
PROFIBUS interfejs modul

SI-DeviceNet
SI-DeviceNet

DeviceNet interfejs modul

SI-CANopen
SI-CANopen

CANopen interfejs modul koji podržava različite profile, uključujući više profila regulatora

SI-Ethernet
SI-Ethernet

Spoljni Ethernet modul koji podržava PROFINET RT, EtherNet/IP i Modbus TCP/IP i ima integrisan web server koji može generisati email-ove. Modul se može koristiti za pristup regulatoru velikom brzinom, globalnom povezivanju i integraciji sa IT mrežnim tehnologijama, kao što su wireless umrežavanje


SI-PROFINET RT
SI-PROFINET RT

PROFINET RT interfejs modul
 

SI-EtherCAT
SI-EtherCAT

EtherCAT interfejs modul

Moduli za sistemsku integraciju - Aplikacije

SI-Applications Plus
SI-Applications Plus

Modul kompatibilan sa Unidrive SP SM-Applications modulom, koji omogućuje postojećim SYPTPro aplikacijskim programima da se re-kompajliraju za Unidrive M700

MCi200
MCi200

Modul koji omogućuje dodavanje drugog procesora, što daje naprednu kontrolu mašina korišćenjem industrijski standardizovano CODESYS programskog okruženja

MCi210
MCi210

Modul koji omogućuje dodavanje drugog procesora, što daje naprednu kontrolu mašina korišćenjem industrijski standardizovano CODESYS programskog okruženja. Takođe ima dodatnu memoriju i dvostruki port svičovani Ethernet interfejs direktno na CODESYS procesor, što proširuje mogućnosti kontrole mašina i omogućuje da M700 i M800 imaju istovremenu vezu sa 2 različite Ethernet mreže

 

Moduli za sistemsku integraciju - Dodatni ulazi/izlazi

 
SI-I/O
SI-I/O

Interface modul za dodatne ulazne i izlazne tačke regulatora. Omogućuje dodatne: 4 x Digitalni I/O, 3 x Analogni ulazi (default)/Digitalni ulazi, 1 x Analogni izlaz (default)/Digital ulaz, 2 x Relejni izlaz.

Moduli za sistemsku integraciju - Sigurnost

 SI-Safety
SI-Safety

Sigurnosni modul koji pruža inteligentno, programibilno rešenje u skladu sa IEC 61800-5-2 sigurnosnim standardom

Jedinica za interface regulatora - Back-up

Smartcard
Smartcard

Opcioni uređaj za  Smartcard memoriju za memorisanje setova parametara i osnovnih PLC programa, kao i njihovo međusobno kopiranje.

SD Card Adaptor
SD Card Adaptor

Konverzijski uređaj koji omogućuje da se SD kartica ubaci u  Smartcard slot, koristi se za kloniranje parametera i aplikacijskih programa.

Jedinica za interfejs regulatora - Komunikacije


KI-485 Adaptor
KI-485 Adaptor

Port adapter koji omogućuje regulatoru da komunicira preko RS485 standarda. koristi se i za programiranje kada regulator nema ugrađenu tastaturu

Ostali hardver

 
Remote I/O
Remote I/O

Prilagodljiv sistem za ulaze/izlaze koji se koristi za daljinsko povezivanje.

 

Za više informacija posetite Internet stranu proizvođača, ili preuzmite prevod početnog uputstva za Unidrive M700 i M701 , ili prevod početnog uputstva za Unidrive M702.