English
Get Adobe Flash player

Cilindrični osigurači (URZ)

Za karakteristike osigurača pogledajte katalog proizvođača sa adrese:

http://www.siba-fuses.com/upload/documents/catalogues/URZ-Sicherungen.pdf