English
Get Adobe Flash player

Digistart D3

Inteligentni soft starteri za 3-fazne indukcione motore

7.5 do 800kW (23 A do 1600A)

200V, 400V, 575V, 690V

Napredna kontrola motora

Digistart D3 pruža vrhunsku kontrolu motora, uključujući konstantnu struju, strujnu rampu i prilagodljivu kontrolu pokretanja. Prilagodljiva kontrola je najnoviji metod kontrole pokretanja motora gde se kontroliše ne samo struja motora, već i ubrzanje. To omogućuje da korisnik bira između ranog, konstantnog ili kasnog ubrzanja odnosno usporenja, zavisno od zahteva koji se traže. Na ovaj način se kontroliše rad motora analiziranjem svakog pokretanja i njegovim adekvatnim usklađivanjem da bi se održala tražena kontrola. Primer gde se može videti dobitak kod ovog načina rada je kod pumpi za vodu gde se može eliminisati vodeni čekić tako što je inženjeru omogućeno da bira odgovarajući profil usporavanja motora.

Kompaktna i fleksibilna instalacija

Ugrađeni bajpas kontaktor (na modelima do 110kW [220A]) eliminiše disipaciju toplote i gubitke energije time što premošćava energetiku u trenutku kada motor dostigne punu brzinu. Ovim se izbegava potreba za spoljašnjim bajpas kontaktorom. Dodatno, uređaji veće snage od 160kW (360A) omogućuju da se energetski kablovi povezuju ili na vrhu ili na dnu uređaja i to i za ulazne i za izlazne kablove, što pojednostavljuje kabliranje. Uređaji se mogu montirati jedan pored drugog, što smanjuje zahteve za prostorom u ormanu.

Laka konfiguracija i nadgledanje

Tastatura kod Digistart D3 ima višejezički grafički displej, što omogućuje lako podešavanje i pregled rada. Čarobnjaci vode korisnika kroz uobičajene konfiguracije i time smanjuju vreme za puštanje u rad. Prikaz na displeju, koji se može prilagođavati potrebama, pruža uvid u karakteristike rada u realnom vremenu, a zapisi događaja u memoriji sa evidentiranim vremenom dešavanja se mogu koristiti kod održavanja i dijagnosticiranja.

Požarni način rada

Digistart D3 ima ugrađen požarni način rada, koji se koristi kod HVAC aplikacija da bi se zaštitili korisnici zgrade u slučaju požara, time što se hodnici za izlaz održavaju bez dima, što je duže moguće. Aktivacijom ove opcije isključuju se zaštite soft startera, što omogućuje njihov rad koliko god su u mogućnosti da rade.

Rad sa dve faze

Digistart D3 će nastaviti da radi samo sa priključene 2 faze, ako je jedna faza ispala iz rada. Ovo omogućuje da sistem nastavi sa radom dok se ne nađe dugoročno rešenje.

Pojačan izlaz

Digistart D3 omogućuje da se motor na njega poveže bilo direktno (sa trožičnim vezom) bilo u takozvanoj inside delta konfiguraciji (sa šestožičnom vezom). Inside delta konfiguracija povećava snagu soft startera, što znači da se može koristiti uređaj manje snage.

Za više informacija preuzmite prevod brošure ovog proizvoda.