English
Get Adobe Flash player

Digistart D2

Kompaktni soft starteri za trofazne indukcione motore

7.5 do 110kW (18A do 200A)
200V, 400V, 575V

Digistart D2 je među soft starterima sa najmanjim dimenzijama sa konstantnom strujom (rampom) dostupnim na tržištu. Ugrađeni bajpas kontaktor eliminiše disipaciju toplote i gubitke energije time što premošćava energetiku u trenutku kada motor dostigne punu brzinu. Ovim se izbegava potreba za spoljašnjim bajpas kontaktorom, čime se povećava prostor u ormanu, pojednostavljuje instalacija i omogućuje korišćenje ormana bez ventilacije. Digistart D2 soft starteri do 60A se mogu montirati jedan pored drugog na DIN šinu, što je idealno za primenu kod instalacija sa više soft startera.

Konfigurisanje soft startera se može izvršiti jednostavnim kružnim prekidačima, što omogućuje brzo puštanje u rad.

Napajanje za kontrolnu logiku se može dovesti direktno sa napajanja energetike, tako da nije potrebna spoljašnja napojna jedinica, što dodatno smanjuje troškove i povećava prostor u ormanu.

Za više informacija preuzmite prevod brošure ovog proizvoda.