English
Get Adobe Flash player

Unimotor hd

Kompaktan servo motor za zahtevne aplikacije

Unimotor hd je nova serija servo motora velike dinamike, dezajnirana za maksimalni momenat. Ovaj AC servo motor bez četkica pruža izuzetnu kompaktnost i malu inerciju i koristi se u aplikacijama gde se traži veoma veliki moment sa brzim ubrzanjem i usporenjem.

Unimotor hd je razvijen od strane posvećenog tima stručnjaka sa prioritetom na inovacijama, performansama i pouzdanosti. To je omogućilo da se nove ideje brzo analiziraju izradom prototipa i testiranjem korišćenjem paketa softverskih alata za razvoj i modeliranje. Kao rezultat Unimotor hd sadrži brojne jedinstvene performanse zahvaljujući poboljšanom dizajnu sa nekoliko patentiranih karakteristika. Unimotor hd "podiže lestvicu" u performansama i kvalitetu.

Kombinacija Control Techniques-ovih regulatora i servo motora pruža optimizovan sistem što se tiče normiranja, performansi, troškova i lakoće korišćenja. Unimotor hd motori, opremljeni SinCos ili Apsolutnim enkoderima visoke rezolucije, imaju podatke fabrički upisane u memoriju koja se može iščitati preko Control Techniques-ovih servo regulatora i koristiti za automatizaciju podešavanja regulatora. Ova opcije pojednostavljuje i skraćuje vreme puštanja u rad i održavanja i osigurava ujednačen rad.

Za više informacija posetite Internet stranu proizvođača.