English
Get Adobe Flash player

Unimotor fm

0.72Nm - 136Nm

Unimotor fm je AC servo motor bez četkica snaga usklađenih sa Control Techniques regulatorima. Dizajniran je za veliki opseg aplikacija, a fm je akronim za Fleksibilan Motor. Motor je dostupan u sedam veličina sa različitim montažnim karakteristikama i dužinama motora.

Primena

Unimotor fm je pogodan za aplikacije gde je neophodna precizna dinamička kontrola. Tipične aplikacije uključuju:

 • Veoma brze mašine
 • Aplikacije sa letećim makazama i rotirajućim nožem
 • Uzimanje i stavljanje
 • Štampanje
 • Tekstilne mašine

Karakteristike

 • Unimotor fm omogućuje korišćenje različitih povratnih uređaja. Standardno se isporučuje sa inkremetalnim enkoderom, obzirom da on pruža optimalan odnos cene i performansi. SinCos i SLM povratni uređaji se mogu izabrati za veću preciznost, a Resolver se može izabrati radi veće pouzdanosti u ekstremnim uslovima rada
 • Visoke vrednosti momenta omogućuju korišćenje malih motora gde je RMS vrednost mala, a maksimalni momenat veliki
 • Veliki izbor gotovih kablova je dostupan za brzo i lako povezivanje sa regulatorima Control Techniques
 • Verzije sa većom inercijom su dostupne da bi se inercija motora što više poklopila sa inercijom opterećenja zbog veće stabilnosti i boljih performansi
 • Standardna IP65 zaštita
 • Izvedba sa integrisanom mehaničkom kočnicom
 • Fleksibilnost motora omogućuje veliku prilagodljivost Vašim zahtevima, od različitih veličina i povratnih uređaja, pa do tipa ugrađenih konektora

Za više informacija posetite Internet stranu proizvođača.