English
Get Adobe Flash player

Unidrive SP

Opseg snaga - 0.37kW - 132kW

Karakteristike

 • Kompaktni do 132kW, ormanski do 675kW, modularni do 1.9MW
 • Regulacija: vektorska u zatvorenoj/otvorenoj petlji, RFC sensorless vektor, servo, U/f standardna/dinamička, Regen
 • 6/12-pulsni, Common DC Bus rešenja
 • AUTOTUNE rotacioni, statički, merenje inercije pogonskog sistema
 • Proširenje koprocesorskim/UI/Fieldbus modulima 
 • Tri slota za opcione module
 • Standardno ulaz za 48-96VDC Back up napajanje
 • Pet unapred podešenih setova parametara (Macro)
 • Standardno 3 analogna ulaza, 2 analogna izlaza, 4 digitalna ulaza, 3 digitalna programabilna ulaza/izlaza, PTC ulaz
 • Standardno ulaz za inkrementalni enkoder
 • Jedan programabilni relejni izlaz, “Secure Disable” ulaz
 • PID regulator, PLC funkcije
 • Ugrađen EMC filter EN61800-3
 • Besplatna isporuka softvera za parametriranje, dijagnostiku i programiranje PLC funkcija
 • Modbus RTU RS485 standardno, opciono Ethernet, CT Net, Profibus DP, Interbus S, DeviceNet, CAN Open

Za više informacija posetite Internet stranu proizvođača.