English
Get Adobe Flash player

Digitax ST

Digitax ST je serija servo regulatora od 0,72 Nm do 19,3 Nm (57,7 Nm max), 200/400V

Izlazeći u susret modernim uslovima proizvodnje gde se zahtevaju manje i fleksibilnije mašine, Digitax ST je prvi regulator koji je dizajniran da zadovolje te zahteve, zajedno sa neuporedivim mogućnostima fleksibilne integracije u sistem. Digitax ST je optimizovan za servo aplikacije koje traže velike maksimalne momente, dinamički odziv, lakoću korišćenja i fleksibilne integracione mogućnosti. Četiri različite varijante uređaja omogućavaju da karakteristike regulatora tačno odgovaraju vašoj servo aplikaciji.

Digitax ST - Base

Servo regulator Digitax ST - Base, 0.72 - 19.3 Nm 57.7 Nm max), optimizovan za centralizovano upravljanje kontrolerom kretanja, PLC-om i industrijskih PC baziranim sistemima uz pomoć digitalnih i analognih ulaza/izlaza.

Digitax ST - EZ Motion

Servo regulator Digitax ST, 0.72 - 19.3 Nm (57.7 Nm max), nudi rešenja za mnoge uobičajene aplikacije indeksiranog i sinhronizovanog kretanja uz pomoć integrisanog Easy Motion modula i besplatnog softverskog paketa.

Digitax ST - Indexer

Servo regulator Digitax ST, 0.72 - 19.3 Nm (57.7 Nm max), projektovan za jednostavnije aplikacije pozicioniranja koristeći ugrađen koprocesorski PLC modul. Programiranje do 60 indexa (pozicija) uz pomoć besplatnog softverskog paketa.

Digitax ST – Plus

Digitax ST - Plus, 0.72 - 19.3 Nm (57.7 Nm max), kontroler kretanja sa punom funkcionalnošću, optimizovan za visokoučinske mašine koje zahtevaju umrežavanje i preciznu sinhronizaciju regulatora uz pomoć integrisanog koprocesorskog PLC modula. Pozicioniranje i komunikacija se konfigurišu fleksibilnim IEC61131-3 softverom koristeći PLCopen funkcionalne blokove.

Za više informacija posetite Internet stranu proizvođača, ili preuzmite prevod brošure ovog proizvoda..