English
Get Adobe Flash player

Mentor MP

25A - 7400A

400V / 575V / 690V

Mentor MP je DC regulator 5-te generacije koji integriše u sebi kontrolnu platformu iz vodećeg svetskog AC regulatora, Unidrive SP. Zahvaljujući tome Mentor MP je najnapredniji trenutno dostupni DC regulator, koji daje izuzetne performanse i fleksibilne mogućnosti povezivanja u sistem.

Karakteristike

 • Jedinstvena fleksibilnost zahvaljujući integrisanoj AC kontrolnoj platformi na DC regulatoru
 • Maksimalna pouzdanost ostvarena kroz jedinstveni sistem zaštite od loših industrijskih napajanja i udara groma
 • Zaštićeni kontrolni strujni krugovi, galvanski izolovani od visoko-naponskog kruga korišćenjem jedinstvene patentirane tehnologije
 • Integracija u sistem korišćenjem modernih komunikacionih mreža uključujući Ethernet, EtherCAT i PROFIBUS
 • Laka zamena za Mentor II sa istim dimenzijama, mestima za povezivanje kablova i sa lakim za korišćenje softverskim alatima za konverziju
 • 6, 12 i 24 pulsni sistemi za smanjenje harmonika
 • RoHS standard
 • Modeli su dostupni za dvo-kvadrantni ili četvoro-kvadratni rad
 • Moguće je modularno serijsko i paralelno povezivanje za rad sa motorom veće snage
  3 univerzalna slota za opcione module omogućavaju da Mentor MP koristi tehnologiju razvijenu za AC regulatore. Svaki slot omogućuje dodavanje:
  PLC-a visokih performansi
  Ethernet i Fieldbus komunikacija
  Povezivanje sa uređajima za povratnu spregu
 • Dodatni ulazi/izlazi
 • Kontrola u otvorenoj petlji korišćenjem procenjene brzine na osnovu napona armature i fluksa polja
 • Zatvorena petlja korišćenjem:
  Taho-generatora za povezivanje sa tradicionalnim DC motorima
  Inkrementalnih enkodera za veću preciznost i kontrolu pozicije
  Opcionih SinCos, SSI, Hiperface i EnDAT enkodera za aplikacije sa visokim performansama

Za više informacija posetite Internet stranu proizvođača, ili preuzmite prevod brošure za ovaj uređaj.